Cách để developer học hỏi, phát triển và được nhìn nhận trong công việc 🔥 Tinh thần chịu trách nhiệm - Luôn cải thiện code (copy từ stackoverflow về thì nhớ check và optimize). - Nếu dễ thay đổi, hãy update code ngay và luôn. Đừng lười và để smelled-code ở đấy, sửa ngay và luôn. - Nếu không phải là môi trường production, không có lý do gì để sợ mắc lỗi. - Cởi mở để học hỏi nếu vấn đề phức tạp. - Nếu vấn đề đang ở trên production, mở 1 ticket để cả team cùng thảo luận và xử lý. 🔥 Học hỏi một cách công khai - Luôn luôn chat công khai (public channel trên slack, public group chat…) - Viết lại 1 bài document hoặc article để take note lại những gì bạn đã làm để xử lý vấn đề, những gì bạn đã học được. - Hỏi ý kiến, feedback từ đồng nghiệp. 🔥 Xử lý, xuất hiện mọi nơi (omnipresence) - Review càng nhiều PR càng tốt. - Luôn luôn đặt câu hỏi “tại saooooo ?” - Tham gia mọi cuộc thảo luận. - Thảo luận với các bộ phận khác, như design, marketing… vân vân và mây mây, để hiểu được mindset của họ và mindset production. Đọc xong bài này thấy nhiều thứ đúng thật, nếu đưa tư duy của 1 developer mà thi thoảng nói chuyện với dân design hay marketing thì mình sẽ biết thêm được một góc nhìn, và tại sao người ta lại yêu cầu mình làm tính năng này, chức năng nọ. Tham khảo: https://dev.to/vit0rr/how-to-grow-up-and-be-noticed-on-your-job-34kd

20 tháng 10 năm 2022 am 9:58

 • 

27 lượt lưu15 lượt xem

Bình luận 1