[Careerly Collection] Người làm công nghệ nói gì về các xu hướng Web 3.0, Blockchain, NFT? 👨‍💻👨‍💻 • Bạn đã từng quan tâm đến 3 lĩnh vực công nghệ mới này nhưng chưa từng có cơ hội tìm hiểu kỹ (Hoặc tìm hiểu rồi mà vẫn không hiểu kỹ?) • Insight thú vị đến từ senior đang làm trong ngành công nghệ chắc hẳn sẽ giúp ích cho bạn trong công cuộc ""khai sáng"" về các lĩnh vực này! 🧠 Đọc ngay list bài ""bổ não"" tại đây: 1. Blockchain - NFT Game - Các tính năng cơ bản (Coding) by. Võ Doãn Thành, Full Stack Engineer https://careerly.vn/comments/3184 2. Cryptocurrency và Blockchain – Những nhận định sai lầm? by. Amy Dang, Data Science Lead https://careerly.vn/comments/1357 3. Design in Web3 by. Dim, Product Design Lead https://careerly.vn/comments/1316 4. NFT thì làm được gì? by. Hoang Quang Minh, Designer thích viết https://careerly.vn/comments/3136 5. Web3 vs. Web2 - Hoang Le, Product Data Scientist https://careerly.vn/comments/3521 6. Những rào cản khiến người dùng khó tiếp cận Web3 trong tương lai by. Hoàng Quang Minh, Designer thích viết https://careerly.vn/comments/3499

7 tháng 10 năm 2022 am 2:02

 • 

10 lượt lưu13 lượt xem

Bình luận 0