Bạn là sinh viên ngành CNTT hay đã là lập trình viên nhưng các kiến thức nền tảng về khoa học máy tính còn lủng nhiều chỗ như mình? Bạn có thể viết React App dễ dàng nhưng không hiểu về những gì đằng sau nó, các thuật toán nào được sử dụng, vì sao dùng kiểu dữ liệu này mà không dùng kiểu dữ liệu kia, ... Bạn muốn cải thiện tư duy logic, thuật toán hay cấu trúc dữ liệu nhưng các khoá học đắt đỏ hay nguồn tài liệu tràn lan thiếu chọn lọc, hay các cuốn sách đầy chữ khô khan. Giới thiệu đến bạn một repo github với hơn 40 ngàn stars chứa tài nguyên là các "videos" về CS Foundation - Computer Science Foundation hay các kiến thức nền tảng về khoa học máy tính. Các chủ đề bạn có thể tìm hiểu như: * Introduction to Computer Science * Data Structures and Algorithms * Systems Programming * Database Systems * Software Engineering * Artificial Intelligence * Machine Learning * Web Programming and Internet Technologies * Computer Networks * Math for Computer Scientist * Theoretical CS and Programming Languages * Embedded Systems * Real time system evaluation * Computer Organization and Architecture * Security * Computer Graphics * Image Processing and Computer Vision * Computational Biology * Quantum Computing * Robotics * Computational Finance * Blockchain Development * Misc Mình được bạn bè giới thiệu nguồn này gần đây, cùng bắt đầu tìm hiểu về thế giới CS thú vị này nhé! Tới lúc phải làm lập trình viên chân chính rồi, không thể là thợ code mãi được ^^

GitHub - Developer-Y/cs-video-courses: List of Computer Science courses with video lectures.

GitHub

GitHub - Developer-Y/cs-video-courses: List of Computer Science courses with video lectures.

15 tháng 9 năm 2022 pm 2:05

 • 

102 lượt lưu96 lượt xem

Bình luận 0