[Careerly Collection] Phỏng vấn vị trí Tech thì cần chuẩn bị gì? 🤔🤔 Trong buổi phỏng vấn dành cho vị trí Software Engineer, những câu hỏi thiên về kỹ thuật, phân biệt khái niệm và cách dùng của chúng chắc chắn không thể thiếu. Hiểu điều đó, các Senior Engineer của Careerly cũng thường xuyên cập nhật nhiều bài viết liên quan đến chủ đề này. Để có một buổi phỏng vấn thuận lợi và thành công hơn, những Software Engineer tương lai đừng bỏ quên bài viết "xịn" xò sau nhé: 1. Tips phỏng vấn dành cho sinh viên ngành Tech by Tam Nguyen, Frontend Engineer https://careerly.vn/comments/3214 2. Redis là gì? - Redis không chỉ dùng để caching by. Võ Doãn Thành, Full Stack Engineer https://careerly.vn/comments/3162 3. [Interview Question] LinkedList và ArrayList khác nhau thế nào? by. Hoan Tran. Engineer Lead https://careerly.vn/comments/3051 4. [🦄 Interview] Phân biệt Throttle và Debounce? by. Huynh Trong Thoai, Bug Creator https://careerly.vn/comments/3449 5. Interview Questions - Frontend; Tic-tac-toe game by. Tung Vu, Product Engineer https://careerly.vn/comments/948

25 tháng 8 năm 2022 am 8:29

 • 

32 lượt lưu119 lượt xem

Bình luận 0