# Những yếu tố của một sản phẩm tốt Trước khi viết bài này, mình có dạo một vòng Google với từ khoá “factors of good product” và có nhiều con số khác nhau, có bài bảo 3 yếu tố, có bài bảo có 5 yếu tố, có bài thì tận 8 yếu tố. Tựu chung lại kết quả của công cuộc tìm thông tin là: thôi thì đúc rút từ trải nghiệm bản thân cho nó thực tế thay vì tìm trên mạng. Và cũng vì là trải nghiệm và nhận định cá nhân nên mọi người đọc nếu có thấy thiếu sót gì thì hãy comment góp ý bổ sung giúp mình nhé. Đối với mình, một sản phẩm được đánh giá là “Tốt” nếu nó có được 4 yếu tố và nâng dần cấp độ sau: - Giúp người dùng hoàn thành công việc của họ - mình gọi là tính khả dụng - Giúp người dùng hoàn thành công việc của họ một cách dễ dàng - mình gọi là tính dễ sử dụng - Giúp người dùng hoàn thành công việc của họ một cách dễ dàng bất cứ khi nào họ cần - mình gọi là tính tin cậy - Giúp người dùng hoàn thành công việc của họ một cách dễ dàng bất cứ khi nào họ cần và mang lại cảm xúc tích cực - mình gọi là tính tích cực (hơi chuối tí nhưng chưa biết từ gì hay hơn ạ) Thoả mãn các yếu tố ở từng cấp độ sẽ làm cho sản phẩm của bạn được đánh giá tốt ở những thang điểm khác nhau. Một sản phẩm ổn là một ứng dụng đạt được 3 yếu tố đầu tiên, một sản phẩm tốt là một sản phẩm đạt được cả 4 yếu tố. 3 yếu tố đầu tiên là tối quan trọng cho một sản phẩm, vì chỉ cần hổng mất một yếu tố thì sản phẩm của bạn sẽ có nguy cơ trở nên vô dụng bất cứ lúc nào, và đương nhiên người dùng không bao giờ thích một sản phẩm vô dụng cả. Yếu tố cuối cùng mình sẽ cho nó là 20% giống như quy luật 80/20, dù chỉ là 20% nhưng lại cần 80% sự cố gắng mới có thể làm tốt được.

11 tháng 8 năm 2022 pm 3:58

 • 

2 lượt lưu15 lượt xem

Bình luận 0