[Careerly Collection] Tổng hợp các Templates bạn có thể cần! 😙😙 Một công cụ rất cần thiết cho người đi làm nhưng ít ai nhắc đến cho chính là Template (Mẫu có sẵn). Vì sao ư? 😔Bạn là "chiếu mới" chưa biết bắt đầu báo cáo thế nào cho "xịn"? -> Đã có template 😔Bạn là Manager và cần xây dựng tài liệu mẫu cho nhân viên nhưng không có thời gian? -> Đã có template 😔Bạn là Freelancer và muốn báo cáo lại với khách hàng một cách chuyên nghiệp? -> Đã có template. Người dùng của Careerly tất nhiên không thể nào bỏ qua công cụ này, và họ cũng chia sẻ lại nguồn template hay và tips áp dụng hiệu quả. Check ngay bạn nhé: 1. Template hữu dụng cho Product Management - chia sẻ bởi Hạ Phạm, Customer Insights. https://careerly.vn/comments/1291 2. 31 mẫu báo cáo UX giúp thuyết phục stakeholder - chia sẻ bởi Hằng Vũ, UX Researcher https://careerly.vn/comments/2578 3. LƯU Ý KHI XÂY DỰNG CONTENT CALENDAR VÀ MỘT SỐ TEMPLATE MIỄN PHÍ HAY HO CHO NGƯỜI MỚI - chia sẻ bởi Thư Lê, Content Manager https://careerly.vn/comments/1393

4 tháng 8 năm 2022 am 10:24

 • 

16 lượt lưu19 lượt xem

Bình luận 0