# Github Copilot - Công cụ AI giúp việc lập trình trở nên dễ dàng hơn Tháng 6 năm 2021, OpenAI và Github đã có một bài giới thiệu về một sự án có tên Copilot - một công cụ giúp tự động hoàn thiện các đoạn mã code cho lập trình viên. Copilot không chỉ gợi ý, hoàn thiện các đoạn mã bằng cách “nhại” lại các đoạn mã của bạn trước đây như các trình gợi ý hiện tại đang làm, mà có thể gợi ý một hàm hoàn chỉnh, một thuật toán phức tạp cùng với các đoạn mã tương ứng. Copilot có thể sử dụng trong hầu hết các IDE phổ biến hiện nay như Visual Studio Code, Neovim, and JetBrains IDEs. GitHub coi đây là một bước tiến của lập trình cặp (pair programming), trong đó hai lập trình viên sẽ làm việc trong cùng một dự án để bắt lỗi của nhau và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm, và Copilot sẽ là một lập trình viên ảo cùng bạn thực hiện điều đó. Sau một năm, Github đã chính thức ra mắt sản phẩm Copilot AI vào tháng 6 vừa rồi. Đã có hơn 1,2 triệu lập trình viên đăng ký sử dụng phiên bản Copilot Preview trong khoảng thời gian 12 tháng đó. Hiện tại công cụ này đang hoàn toàn miễn phí với học sinh sinh viên (GitHub Education) và những nhà phát triển từ các dự án mã nguồn mở, hoặc trả phí $10/1 tháng sử dụng. Mình thấy rất hào hứng với sản phẩm AI này, sẽ sử dụng và chia sẻ lại trải nghiệm sau một thời gian sử dụng cho mọi người.

GitHub Copilot is generally available to all developers | The GitHub Blog

The GitHub Blog

GitHub Copilot is generally available to all developers | The GitHub Blog

28 tháng 7 năm 2022 am 5:41

Bình luận 0