[Careerly Collection] Developer đọc gì cho "xịn"? 😎😎 👀 Định kiến về Devs: khô khan, cứng nhắc. 🥳 Người dùng làm Devs tại Careerly: Linh hoạt, thích viết, thích học hỏi để cùng nhau chia sẻ và thảo luận về các vấn đề khác nhau trong khi làm nghề. 🌱 Không ai hiểu Devs bằng Devs cả, vì vậy những người dùng đang là Software Engineer, Devs, đang làm việc tại nhiều công nghệ vẫn đã hằng ngày chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để cộng đồng người làm công nghệ tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh! 🌱 Dù bạn chuyên về Frontend, Backend, Fullstacks hay DevOps, thì những bài viết sau sẽ khiến bạn "xịn" hơn: 1. Kỹ Sư Phần Mềm Nên Làm Gì Để Phát Triển? by. Vi Thành Đạt, Software Engineer https://careerly.vn/comments/1738 2. “Gỡ lỗi”(Debugging)🐞 by. BeautyonCodes - Web Developer https://careerly.vn/comments/2799 3. Performance System - Khi hệ thống bắt đầu scale và lượng người dùng đổ vào thì nên làm gì? - by. Võ Doãn Thành, Software Engineer https://careerly.vn/comments/2362 4. [Interview Question] OOP - Lập trình hướng đối tượng by. Hoan Tran - Engineering Lead https://careerly.vn/comments/3033 5. Cryptocurrency và Blockchain – Những nhận định sai lầm? by. Amy Dang - Data Science Lead https://careerly.vn/comments/1357

27 tháng 7 năm 2022 am 9:09

 • 

25 lượt lưu29 lượt xem

Bình luận 0