[Careerly Collection] Người làm công nghệ làm gì tại công ty công nghệ? 🤫🤫 Liệu bạn có tò mò muốn biết các vị trí trong công ty công nghệ thực sự làm gì mỗi ngày? Việc nắm được công việc của một vị trí Tech trong thực tế cũng sẽ giúp bạn định hình dễ hơn cho công việc tương lai của mình! Cùng nghe "người đi trước" kể về một ngày làm việc của họ thế nào nhé! 📍Những bài viết Careerly "Khuyên Đọc": 1. Công việc của một Business Analyst trong 2 tuần Sprint? by. Nhung Ngo - Senior Business Analyst https://careerly.vn/comments/72 2. MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA PRODUCT MANAGER DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO? by. Quân Đồng - Project Manager https://careerly.vn/comments/1113 3. 🚀 MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA GROWTH HACKER 🚀 by. Hannah Nguyen - Growth Hacker https://careerly.vn/comments/1080 4. Hàng ngày BA cần làm những nhiệm vụ gì? by. Nhung Phan - Business Analyst https://careerly.vn/comments/2653 5. [Tâm sự] Chuyện đi làm BAEMIN. by. Minh Le - Creative Specialist https://careerly.vn/comments/1782 6. 《 3 kiểu công việc của Product Manager 》 by. Huy Khiếu - Product Executive https://careerly.vn/comments/2111 7. [MỘT NGÀY CỦA HEADHUNTER] by. Jane Nguyen - Head Hunter https://careerly.vn/comments/712

7 tháng 7 năm 2022 am 10:12

 • 

8 lượt lưu12 lượt xem

Bình luận 0