[Careerly Collection] Chuẩn bị phỏng vấn vị trí công nghệ đúng cách? 🌱 Sau khi vượt qua vòng hồ sơ, thì vòng phỏng vấn chính là thử thách cuối cùng bạn cần vượt qua để chính thức trở thành con người công nghệ trong mơ! 🌱Và Careerly để giúp bạn bắt đầu (+phát triển) sự nghiệp của mình trong ngành công nghệ. 🌱Các bài viết sau đây được người dùng của Careerly - các seniors trong ngành công nghệ chia sẻ từ chính kinh nghiệm thực tế của họ, những kinh nghiệm đã giúp họ tiến xa hơn trong sự nghiệp công nghệ!! List bài Careerly "Khuyên Đọc": 👉1. [Product Manager] - Luyện Interview PM Với Exponent by. dqbui - Senior Product Owner. https://careerly.vn/comments/2546 👉2. [Product Designer] - Cách Vượt Qua Whiteboard Challenge Trong Buổi Phỏng Vấn Product Designer by. Trần Nguyên - Senior UI/UX Designer https://careerly.vn/comments/2427 👉3. [Growth Manager] - Câu Hỏi Phỏng Vấn Cho Vị Trí Growth by. Hoàng Đoàn - Growth Manager https://careerly.vn/comments/2585 👉4. [BI Analyst] - Phỏng Vấn Business Intelligence Analyst - cần chuẩn bị những gì? by. Hoan Tran - Engineering Lead https://careerly.vn/comments/2580 👉5. [UX/UI Designer] - Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Phỏng vấn Vị Trí UX/UI Designer by. Hoàng Quang Minh - Senior Product Designer https://careerly.vn/comments/1537 👉6. [Designer] - Tips Khi Đi Phỏng Vấn Vị Trí Designer by. Hoàng Quang Minh - Senior Product Designer https://careerly.vn/comments/1483 👉7. [Kỹ năng Case Interview] - Case Interview Deep-Dive Series by. Ethan Huynh - Product Marketing https://careerly.vn/comments/2213 👉8. [Kỹ năng] - Đàm Phán Lương, bạn cần lưu ý gì? - by. Hạ Phạm - CX Lead https://careerly.vn/comments/2375 👉9. [Kỹ năng] - STAR - "KỸ THUẬT" TRẢ LỜI PHỎNG VẤN !!! - by. Hoàng Anh Tuấn - Hardware Engineer https://careerly.vn/comments/1686 👉10. [Kỹ năng] CÁCH NHẬN DIỆN SẾP "TỒI" TRONG KHI PHỎNG VẤN - by. Tiến Giang Hồng - Business Operations Manager https://careerly.vn/comments/122 🥂 Chúc các bạn đọc vui!!

30 tháng 6 năm 2022 am 1:59

 • 

22 lượt lưu11 lượt xem

Bình luận 0