😘 31 mẫu báo cáo UX giúp thuyết phục stakeholder Làm thế nào để tạo ra một báo cáo UX đủ thuyết phục và thu hút với các stakeholder hay các thành viên trong team product? Dù là một UX Researcher hay UX/UI Designer, chắc hẳn bạn đã từng trăn trở rất nhiều về điều này khi bạn chính là người đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian để lên kế hoạch, tìm kiếm người dùng, thực hiện phỏng vấn, phân tích dữ liệu và tổng hợp kết quả. Chính vì vậy, mình muốn chia sẻ đến bạn tổng hợp 31 mẫu báo cáo UX Research để bạn có thể tham khảo, học hỏi và áp dụng vào báo cáo của chính bạn. 🥰 Mặc dù có những cấu trúc nhất định, bạn nên lưu ý về mục tiêu nghiên cứu và deliverables của nghiên cứu để lựa chọn những nội dung phù hợp nhất cho báo cáo. Ngoài báo cáo bằng thuyết trình, bạn còn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để mang những insights mình có được đến với team nhanh chóng hơn như: 📬 Email hoặc tin nhắn Slack/Telegram/Discord 🗒️ Bản tóm tắt những kết quả chính sau nghiên cứu 🌟 Case study 🖇️ Các điểm dữ liệu kết quả (Atomic Research nuggets)

UX Research Presentations and Reports: Templates and Examples

Userinterviews

UX Research Presentations and Reports: Templates and Examples

23 tháng 6 năm 2022 pm 1:54

 • 

14 lượt lưu51 lượt xem

Bình luận 0