🚀 Người làm Startup nói gì về Startup? Hiểu rõ việc lựa chọn làm việc giữa hai môi trường Startup và Big Tech trong lĩnh vực công nghệ, luôn khiến các bạn frehser "tiền đình", vì vậy chủ đề này chưa bao giờ hết "hot" tại Careerly. Người dùng tại Careerly là những người vừa có kinh nghiệm tại các Startup nhưng cũng từng chinh chiến các Big Tech, thông tin không những uy tín về chất mà còn phong phú về lượng. Tải Careerly ngay để đọc những insight độc quyền này! 🌱 Một số bài đăng tiêu biểu Careerly đề xuất đến bạn: 1. Có nên làm việc ở Startup hay không? - by. Hai Nguyen LB - Product Manager https://careerly.vn/comments/1073 2. Fresher nên đi làm Big Corp hay Startup? by Nho Dinh, Senior Manager https://careerly.vn/comments/95 3. Làm Startup hay Big Corp? - by. Tung Bui, A Product Guy https://careerly.vn/comments/326 4. Bạn có sẵn sàng đi làm ở Startup hay không? - by. Tung Bui, A Product Guy https://careerly.vn/comments/2068 5. Những điều bạn cần biết trước khi làm việc cho một Startup - by. Thư Lê, Content Manager https://careerly.vn/comments/1112 6. Làm việc cho Startup đã thất bại là như thế nào? - by. Thư Lê, Content Manager https://careerly.vn/comments/1115 7. Các startup đã kiểm chứng idea sản phẩm của họ như thế nào? - by. Hạ Phạm, Customer Experience https://careerly.vn/comments/2034 8. Các giai đoạn trong chiến dịch Marketing tại Startup - by. Antevashin Nguyen, UX Writer, Senior Content Creator. https://careerly.vn/comments/1806 9. Big Corp hay Startup? - by. Hoàng Anh Tuấn, Hardware Engineer https://careerly.vn/comments/2392 Chúc các bạn đọc bài vui vẻ 🥂

9 tháng 6 năm 2022 am 6:56

Bình luận 0